[glt language="Spanish" label="Español"]

PeeWee-systemet

PeeWee kattströ är 100 % biologiskt nedbrytbart och komposterbart. Vårt kattströ tillverkas av spån från omsorgsfullt utvalda svenska barrträd, gran och tall. Spånet från dessa träslag har hög absorptionsförmåga och neutraliserar ammoniakdoft. I motsats till andra träpellets som används till kattlådor finns det aldrig blad eller bark i vårt kattströ. Inga tillsatser används under tillverkningen. Varken doftämnen, lim, bindemedel eller andra kemikalier.
Spånet pressas samman under mycket högt tryck. Vid denna process uppnås en temperatur på ca 120° C vilket gör att eventuella sjukdomsalstrande organismer eller insekter neutraliseras. Det innebär också att vårt kattströ varken kan ruttna eller frysa.

Många andra sorters kattsand tillverkas av en sorts lera som inte är biologiskt nedbrytbar. Det damm som frigörs från detta material (till exempel när kattlådan fylls och när katten krafsar) kan vara skadligt för hälsan. Sådan kattsand är inte bara dåligt för miljön, utan även för människor och djur.

För ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ välj PeeWee.

Använda PeeWee träströ

För bästa möjliga resultat, för din katts hälsa, miljön och din ekonomis skull, ska du kombinera PeeWee-kattströ tillsammans med en kattlåda från PeeWee. Kattströt och den dubbelbottnade kattlådan från PeeWee är en perfekt kombination, och en miljövänlig revolution för alla kattälskare.

pellets

BACK